Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Board management software | Boardroom meeting

De New York Stock Exchange eist dat de besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of het comités plus haar commissies effectief functioneren. ” 1 Het doel van deze oefening is ervoor bij zorgen dat besturen worden bemand plus geleid op gepaste wijze; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; plus dat er betrouwbare processen zijn om aan management board het basisvereisten erbij voldoen met gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, alhoewel veel directeuren tevreden bestaan met de taak deze zij plus hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de prestaties van een directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies erbij kort schieten. Volgens een onderzoek betreffende The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan de Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal van 1 zelfs 5 boven termen van effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” is en 1 “niet bij allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board betreffende de vaardigheden en jarenlange ervaring beschikt deze nodig bestaan om toezicht te houden met hun handelsbedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de bureaus die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) ben van mening dat hen bedrijf de prestaties met individuele bestuurders zeer goed moet beoordelen. Langduriger aandacht voordat individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om een prestaties van de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts beslist bescheiden tevredenheid over de dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan de helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening datgene een sector van het bestuurders dezelfde te grote invloed heeft op beslissingen van de raad betreffende bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen een raad” wordt genoemd). Het typische directeur is van mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief is. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven geen raadsevaluaties benutten om een bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak uitgevoerd door het general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. De onderzoekt onder andere of de bedrijf bestaan comités met de juiste manier bezit gestructureerd; alsof het handelsbedrijf voldoet aan de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; en of u bedrijf zichzelf houdt aan een reeks processen dat in overeenstemming zijn met de zogenaamde beste praktijken die sedert bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel van het evaluatieproces van het raad zijn om het bijdrage met individuele bestuurders en de interpersoonlijke en groepsdynamiek van bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt deze oefening heel vaak niet met een rigoureuze manier uitgevoerd en boven veel bedrijven is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met een echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Die houding is een vergissing. Hoewel de moeilijker plus tijdrovender zijn, biedt het beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste toeval tot verbetering door een rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van allemaal bestuurslid bij onderzoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *